ဘန်ကောက်မြို့တော် အလည်အပတ်ခရီးသွားခြင်း ဖွင့်ရန်ရည်ရွယ်ထားပြီး အနည်းဆုံး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ဆေး ၂ ချောင်းထိုးပြီးထားသူနှင့်ချမှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းနှင့်အညီလိုက်နာရမည်။